O Glocal

„GLOCAL- INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW ODPOWIADAJĄCE NA PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH MIAST„ 2019-1-PL01-KA203-065654
Projekt będzie realizowany przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku wspólnie z Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych dwóch krajów.

GLOCAL to projekt, który uczy przyszłych inżynierów myśleć globalnie i działać lokalnie. Odpowiada na aktualne potrzeby europejskiego rynku pracy poprzez zmiany w systemie szkolnictwa wyższego. Uwzględnia potrzeby poprawy standardu życia w miastach, oczekiwania kierowane do branży inżynierskich, dostępność technologii ITC oraz konieczność większej mobilności zawodowej.

Inżynierowie pracujący w szeroko rozumianych branżach architektonicznej, budowlanej i inżynieryjnej muszą wykazać się umiejętnościami kreatywnego działania i współpracy w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach projektantów i wykonawców. Główny cel projektu zrealizuje konsorcjum 3 europejskich uniwersytetów. Kadra akademicka poprawi swoje umiejętności w zakresie nowoczesnej edukacji podczas trzech krótkich sesji szkoleniowych, gdzie nastąpi także wymiana interdyscyplinarnej wiedzy i nawiązanie kontaktów naukowych pomiędzy badaczami.

Czas trwania: 33 mies. (01.09.2019 – 31.05.2022)
Dofinansowanie z programu Erasmus+ : 300 860,00 euro

 

Uczestnicy projektu
Politechnika Białostocka, Polska
Klaipedos Valstybine Kolegija (Klaipeda State University of Applied Sciences), Litwa

 

 

Najważniejszym rezultatem projektu będzie innowacyjna szkoła letnia w formie 2 części kursu z nauczycielami (2 tygodnie w Hiszpanii i 2 tygodnie w Polsce / na Litwie) oraz część e-learningowa.

Metody nauczania opracowane w konsorcjum zostaną przetestowane na dwóch grupach 24 studentów latem 2020 i 2021 r. Wszystkie produkty zweryfikowane podczas kursów (sylabus kursu, materiały dydaktyczne i e-learningowe, e-laboratoria, e-słownik) będą dostępne bezpłatnie na stronie GLOCAL. Dostępna będzie też monografia naukowa i przewodnik dobrych praktyk projektowania w wersji e-booka. Wersja drukowana książek zostanie wysłana bezpłatnie do bibliotek 30 uniwersytetów. Innowacyjny moduł GLOCAL zostanie włączony do programów uczelni partnerskich i oferowany studentom z różnych uniwersytetów jako przedmiot fakultatywny (6 ECTS). Wpłynie to na zwiększenie atrakcyjności studiów technicznych i uzupełnienie programu o nowoczesne osiągnięcia ICT technologie. Uczestnicy projektu GLOCAL poszerzą swoją wiedzę i umiejętności. Poznają także wartości kulturowe miast i partnerskich krajów uniwersyteckich. Lokalna administracja samorządowa i profesjonalni inżynierowie zyskają możliwość wpływania na proces edukacji, a jednocześnie poszerzania własnej wiedzy. Moduł GLOCAL przygotuje studentów do zmieniających się potrzeb rynku pracy, a tym samym pozytywnie wpłynie na lokalny i globalny rozwój gospodarczy.

W ramach projektu GLOCAL zostanie zorganizowanych kilka wydarzeń w krajach partnerskich, w celu dywersyfikacji grupy docelowej, upowszechniania wyników projektu GLOCAL, promowania idei programu Erasmus + i zachęcania uczestników wydarzeń do podnoszenia swoich kompetencji za pomocą opracowanych w GLOCAL narzędzi dydaktycznych i wyników intelektualnych. Ponadto projekt GLOCAL zakłada rozpowszechnianie wyników prac naukowych wśród władz lokalnych i regionalnych oraz administracji państwowej, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i inwestycji, które wpłyną korzystnie na standard życia w miastach oraz ich rozwój gospodarczy.

 
Nasi partnerzy z sektora przemysłowego:

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
 

 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.